เทพบุตรงูทอง เพ็กฮวยเกี้ยม

เทพบุตรงูทอง เพ็กฮวยเกี้ยม รัชสมัยของ ฮ่องเต้ฉงเจิน แห่งราชวงศ์หมิง ราชสำนักอยู่ในยุคเสื่อมโทรม บ้านเมืองอยู่ในภาวะสงครามประชาชนอยู่กันอย่างลำบากยากแค้น เหยียนฉงฟั้น แม่ทัพผู้กล้าถูกใส่ความกล่าวหาว่าเป็นกบฏ ฮ่องเต้ฉงเจินจึงมีราชโองการสั่งประหารเหยียนฉงฟั้น และให้ เฉาฮั้วฉิน ขันทีคนสนิทนำกองกำลังทหารฆ่าล้างโคตรคนของบ้านสกุลเหยียน แต่ เหยียนเฉินจือ บุตรชายได้เหล่าทหารผู้ภักดีเข้าช่วยเหลือจึงทำให้มีชีวิตรอดปลอดภัยและถูกส่งไปฝึกร่ำเรียนวิชาที่สำนักหัวซาน

เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 1
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 2
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 3
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 4
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 5
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 6
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 7
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 8
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 9
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 10
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 11
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 12
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 13
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 14
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 15
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 16
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 17
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 18
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 19
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 20
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 21
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 22
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 23
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 24
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 25
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 26
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 27
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 28
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 29
เทพบุตรงูทองเพ็กฮวยเกี้ยม Ep 30

Sword Stained with Royal Blood is a wuxia novel by Jin Yong (Louis Cha). It was first serialised in the Hong Kong newspaper Hong Kong Commercial Daily between 1 January 1956 and 31 December 1956.[1] Since its first publication, the novel has undergone two revisions, with the latest edition being the third. Some characters from the novel play minor roles or are simply mentioned by name in The Deer and the Cauldron, another of Jin Yong’s novels.

The novel is set in the late Ming dynasty. The protagonist, Yuan Chengzhi, is the son of Yuan Chonghuan, a patriotic military general who was wrongly put to death by the Chongzhen Emperor. The orphaned Yuan was brought to the Mount Hua Sect, where he was tutored in martial arts by Mu Renqing. After he grows up to become a fine young martial artist, he leaves Mount Hua in search of adventure. Serendipitous incidents lead him to discover the Golden Serpent Sword (or a Keris like sword.) and a martial arts manual, which once belonged to Xia Xueyi, a long-dead enigmatic swordsman. Yuan inherits Xia’s possessions and skills and becomes a powerful swordsman. Yuan wanders around