เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 1-40 (จบ)

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม

ในสมัยเป่ยซ่ง เปาบุ้นจิ้นขุนนางที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ถึงแม้สอบเป็นขุนนางได้แล้ว แต่ด้วยความที่พ่อแม่อายุมากแล้ว จึงยังไม่ได้เข้ารับราชการ จวบจนกระทั่งพ่อแม่จากโลกนี้ไปแล้ว ถึงได้เข้ารับราชการ เมื่อเข้ารับราชการก็ยกเลิกกฏเกณฑ์คร่ำครึในที่ว่าการ โดยนำกลองมาวางไว้หน้าที่ว่าการเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมาร้องทุกข์ หลังจากที่เหยินจงฮ่องเต้ขึ้นครองราชย์แล้ว เปาบุ้นจิ้นก็ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นนายอำเภอไคฟง ในเวลานั้นเฉินโจวประสบภัยพิบัติธรรมชาติ ประชาชนหิวโหยทุกข์ยากลำเค็ญ อันเล่อโหวผางอี้ได้รับพระบัญชาให้นำเสบียงอาหารและเงินทองนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่ผางอี้กลับฉ้อราษฏร์บังหลวง ทำให้ประชาชนเดือดร้อนมากขึ้น ข่าวนี้แพร่สะพัดไปถึงเมืองหลวง บรรดาขุนนางในราชสำนักต่างพากันถวายฏีกาเพื่อให้สืบเรื่องเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย เหยินจงฮ่องเต้ทรงแต่งตั้งเปาบุ้นจิ้นเป็นผู้แทนพระองค์ไปสืบหาความจริง ทั้งยังทรงประทานเครื่องประหารที่ประหารแล้วค่อยทูลรายงาน อันได้แก่ เครื่องประหารหัวมังกร เครื่องประหารหัวพยัคฆ์และเครื่องประหารหัวสุนัข ให้เปาบุ้นจิ้นด้วย เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 1

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 2

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 3

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 4

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 5

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 6

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 7

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 8

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 9

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 10

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 11

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 12

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 13

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 14

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 15

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 16

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 17

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 18

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 19

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 20

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 21

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 22

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 23

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 24

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 25

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 26

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 27

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 28

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 29

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 30

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 31

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 32

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 33

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 34

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 35

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 36

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 37

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 38

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 39

เปาบุ้นจิ้น 7ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 40