slot1234

หน้าแรกดูซีรี่ย์จีนLegend of Awakening พากย์ไทย Ep 1-41

Legend of Awakening พากย์ไทย

Legend of awakening พากย์ไทย ในยุคห้าราชวงศ์และสิบอาณาจักร หลู่ผิงรุ่นเยาว์หนีจากพลังชั่วร้ายของหอคอยซานไห่และค้นพบตัวตนทางจิตวิญญาณของเขาในช่วงเวลาแห่งการตรัสรู้ หรือมากกว่านั้นคือตัวตนทางจิตวิญญาณของเขา เมื่อเขาตระหนักถึงจิตวิญญาณที่แตกต่างกันหกดวงที่หมุนเวียนผ่านตัวตนของเขา เมื่อลู่เริ่มฝึกฝนและเติบโตภายใต้การชี้นำอันเชี่ยวชาญของอาจารย์ เขาได้พบกับพี่น้องนิรันดร์และได้รับความรักใคร่จากคุณหญิงฉินตลอดทาง ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีจนกระทั่งวิสัยทัศน์เผยให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเขากับอาชญากรรมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในโลกศิลปะการต่อสู้เมื่อสิบปีก่อน

Legend of Awakening พากยไทย Ep 1
Legend of Awakening พากยไทย Ep 2
Legend of Awakening พากยไทย Ep 3
Legend of Awakening พากยไทย Ep 4
Legend of Awakening พากยไทย Ep 5
Legend of Awakening พากยไทย Ep 6
Legend of Awakening พากยไทย Ep 7
Legend of Awakening พากยไทย Ep 8
Legend of Awakening พากยไทย Ep 9
Legend of Awakening พากยไทย Ep 10
Legend of Awakening พากยไทย Ep 11
Legend of Awakening พากยไทย Ep 12
Legend of Awakening พากยไทย Ep 13
Legend of Awakening พากยไทย Ep 14
Legend of Awakening พากยไทย Ep 15
Legend of Awakening พากยไทย Ep 16
Legend of Awakening พากยไทย Ep 17
Legend of Awakening พากยไทย Ep 18
Legend of Awakening พากยไทย Ep 19
Legend of Awakening พากยไทย Ep 20
Legend of Awakening พากยไทย Ep 21
Legend of Awakening พากยไทย Ep 22
Legend of Awakening พากยไทย Ep 23
Legend of Awakening พากยไทย Ep 24
Legend of Awakening พากยไทย Ep 25
Legend of Awakening พากยไทย Ep 26
Legend of Awakening พากยไทย Ep 27
Legend of Awakening พากยไทย Ep 28
Legend of Awakening พากยไทย Ep 29
Legend of Awakening พากยไทย Ep 30
Legend of Awakening พากยไทย Ep 31
Legend of Awakening พากยไทย Ep 32
Legend of Awakening พากยไทย Ep 33
Legend of Awakening พากยไทย Ep 34
Legend of Awakening พากยไทย Ep 35
Legend of Awakening พากยไทย Ep 36
Legend of Awakening พากยไทย Ep 37
Legend of Awakening พากยไทย Ep 38
Legend of Awakening พากยไทย Ep 39
Legend of Awakening พากยไทย Ep 40
Legend of Awakening พากยไทย Ep 41
Legend of Awakening พากยไทย Ep 42
Legend of Awakening พากยไทย Ep 43
Legend of Awakening พากยไทย Ep 44
Legend of Awakening พากยไทย Ep 45
Legend of Awakening พากยไทย Ep 46
Legend of Awakening พากยไทย Ep 47
Legend of Awakening พากยไทย Ep 48
835แฟนคลับชอบ