slot1234

หน้าแรกดูซีรี่ย์เกาหลีThe Nokdu Flower ซับไทย Ep 1-48 (จบ)

The Nokdu Flower ซับไทย Ep 1-48 (จบ)

The Nokdu Flower ซับไทย

เรื่องราวของพี่น้องหนุ่ม 2 คนที่เกิดจากคนละแม่แต่มีพ่อคนเดียวกัน โดยทั้งคู่ถูกแยกจากกันในช่วงที่เกิดเหตุจลาจลครั้งยิ่งใหญ่ การปฏิวัติชาวนา Donghak ที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1894-1895 ซึ่งเป็นที่ที่ผู้นำทางศาสนาของ Donghak (หรือแปลได้ว่าศาสนาของชาวตะวันออก) พร้อมกับกลุ่มชาวบ้านจากจังหวัดชอลลาได้ต่อต้านการทำงานของรัฐบาลสำหรับนโยบายส่งเสริมศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิคให้เข้ามีบทบาทมากขึ้นในเกาหลี The nokdu flower ซับไทย

The Nokdu Flower ชับไทย Ep 1+2

The Nokdu Flower ชับไทย Ep 3+4

The Nokdu Flower ชับไทย Ep 5+6

The Nokdu Flower ชับไทย Ep 7+8

The Nokdu Flower ชับไทย Ep 9+10

The Nokdu Flower ชับไทย Ep 11+12

The Nokdu Flower ชับไทย Ep 13+14

The Nokdu Flower ชับไทย Ep 15+16

The Nokdu Flower ชับไทย Ep 17+18

The Nokdu Flower ชับไทย Ep 19+20

The Nokdu Flower ชับไทย Ep 21+22

The Nokdu Flower ชับไทย Ep 23+24

The Nokdu Flower ชับไทย Ep 25+26

The Nokdu Flower ชับไทย Ep 27+28

The Nokdu Flower ชับไทย Ep 29+30

The Nokdu Flower ชับไทย Ep 31+32

The Nokdu Flower ชับไทย Ep 33+34

The Nokdu Flower ชับไทย Ep 35+36

The Nokdu Flower ชับไทย Ep 37+38

The Nokdu Flower ชับไทย Ep 39+40

The Nokdu Flower ชับไทย Ep 41+42

The Nokdu Flower ชับไทย Ep 43+44

The Nokdu Flower ชับไทย Ep 45+46

The Nokdu Flower ชับไทย Ep 47+48

603แฟนคลับชอบ

Most Popular