The Taoism Grandmaster ซับไทย Ep 1-46 (จบ)

The Taoism Grandmaster ซับไทย

玄门大师 The Taoism Grandmaster เป็นเรื่องราวเมื่อ สามพันปีก่อน เมื่อเทพเอ้อหลางเสิน หยางเจี่ยน ทำนายว่า โลกจะพบภัยพิบัติครั้งใหญ่อาจจะเป็นจุดจบของโลก และผู้ไถ่บาปแห่งสวรรค์ ที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งมีเพียงแค่ผู้เหมาะสมที่ถูกคัดเลือกเท่านั้น โดยจะเป็นในช่วงราชวงศ์ฮั่น ในเขตตะวันออก ภูตผี ปีศาจ หมาป่า ขยายอาณาเขตไปยังที่อยู่อาศัยของมนุษย์ พันธมิตรเต๋าพยายามที่จะเสาะหาผู้ที่เหมาะสมมาทำหน้าที่ในการครอบครอง “เกราะศักดิ์สิทธิ์พิชิตมาร” เพื่อช่วยกอบกู้โลก The taoism grandmaster ซับไทย

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep.1

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep.2

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep.3

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep.4

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep.5

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep.6

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 7

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 8

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 9

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 10

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 11

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 12

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 13

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 14

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 15

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 16

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 17

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 18

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 19

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 20

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 21

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 22

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 23

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 24

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 25

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 26

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 27

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 28

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 29

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 30

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 31

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 32

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 33

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 34

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 35

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 36

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 37

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 38

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 39

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 40

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 41

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 42

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 43

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 44

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 45

The Taoism Grandmaster ชับไทย Ep 46