slot1234

หน้าแรกดูซีรี่ย์พากย์ไทยTu Sooraj Main Saanjh Piyaji พากย์ไทย Ep 1-106

Tu Sooraj Main Saanjh Piyaji พากย์ไทย Ep 1-106

Tu Sooraj Main Saanjh Piyaji พากย์ไทย

เรื่องราวเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์การเสียสละชีวิตของ สุราจ-สันติ (จากเรื่อง “ลิขิตรักนี้เพื่อเธอ”) กว่า 20 ปีให้หลังชีวิตของลูกสาวของสุราจและสันติ หรือ “กนก” ที่โหยหาความรักจากซานโตซ (ย่า) ของเธอ ซึ่งเธอไม่เคยได้รับมันทั้งๆ ที่เธอรักย่าของเธอมาก ด้วยสาเหตุของการตายของ สุราจและสันติ ทำให้ซานโตซเมินเฉยต่อ กนก หลานสาวคนเดียวของเธอ โดยถึงขั้นต่อว่าหลานสาวของเธอหลายครั้ง ไม่ยอมรับ และพยายามเลี่ยงที่จะพบหน้ากนกเสมอ มีเพียง 2 คน คือ วิชและวัช พี่ชายของเธอเท่านั้นที่ดูแลและให้ความอบอุ่นกับกนกมาตลอด กนกพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ซานโตซ ยอมรับเธอตลอดมาตั้งแต่เด็กจนโต แต่ก็ยังไม่สามารถทำลายกำแพงที่ซานโตซสร้างขึ้นภายในจิตใจได้ Tu sooraj main saanjh piyaji พากย์ไทย

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.1

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.2

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.3

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.4

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.5

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.6

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.7

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.8

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.9

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.10

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.11

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.12

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.13

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.14

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.15

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.16

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.17

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.18

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.19

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.20

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.21

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.22

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.23

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.24

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.25

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.26

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.27

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.28

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.29

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.30

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.31

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.32

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.33

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.34

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.35

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.36

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.37

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.38

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.39

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.40

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.41

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.42

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.43

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.44

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.45

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.46

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.47

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.48

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.49

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.50

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.51

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.52

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.53

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.54

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.55

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.56

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.57

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.58

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.59

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.60

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.61

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.62

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.63

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.64

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.65

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.66

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.67

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.68

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.69

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.70

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.71

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.72

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.73

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.74

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.75

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.76

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.77

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.78

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.79

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.80

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.81

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.82

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.83

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.84

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.85

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.86

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.87

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.88

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.89

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.90

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.91

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.92

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.93

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.94

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.95

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.96

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.97

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.98

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.99

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.100

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.101

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.102

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.103

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.104

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.105

Tu.Sooraj.Main.Saanjh.Piyaji.พากยไทย Ep.106

603แฟนคลับชอบ

Most Popular